آگهی استخدام یک مرکز جامع شبانه روزی پزشکی

آگهی های استخدامی

شهر های مورد نیاز : تهران
تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
تاریخ انقضاء : ۶ آذر ماه ۹۵
متن آگهی

یک مرکز جامع شبانه روزی پزشکی واقع در مرکز شهر تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود  نیاز به استخدام افراد با شرایط زیر دارد.

 بخش  کد  جنسیت  شیفت  شرایط
 کارشناس رادیولوژیست  TECH  خانم /آقا  صبح – عصر  لطفا رزومه خود را به همراه آخرین تصویر مدرک تحصیلی، کارت ملی،شناسنامه و تلفن تماس به آدرس با درج کد شغلی در سطر عنوان ارسال نمایند.imagingtechjobs@gmail.com
 تکنسین بیهوشی یا بهیار  ANS   خانم /آقا   صبح – عصر  لطفا رزومه خود را به همراه آخرین تصویر مدرک تحصیلی، کارت ملی،شناسنامه و تلفن تماس به آدرس با درج کد شغلی در سطر عنوان ارسال نمایند.imagingtechjobs@gmail.com
 روابط عمومی  PR   خانم /آقا   صبح – عصر  لطفا رزومه خود را به همراه آخرین تصویر مدرک تحصیلی، کارت ملی،شناسنامه و تلفن تماس به آدرس با درج کد شغلی در سطر عنوان ارسال نمایند.jobkdmic@yahoo.com
 تایپ  MR   خانم /آقا   صبح – عصر لطفا رزومه خود را به همراه آخرین تصویر مدرک تحصیلی، کارت ملی،شناسنامه و تلفن تماس به آدرس با درج کد شغلی در سطر عنوان ارسال نمایند.jobkdmic@yahoo.com
 پذیرش  ADM   خانم /آقا   صبح – عصر لطفا رزومه خود را به همراه آخرین تصویر مدرک تحصیلی، کارت ملی،شناسنامه و تلفن تماس به آدرس با درج کد شغلی در سطر عنوان ارسال نمایند.jobkdmic@yahoo.com
 حراست فیزیکی  SEC  آقا   صبح – عصر  مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم ،سن ۳۵ الی ۴۵ سال ، قد حداقل ۱۸۰ سانتی متر،وزن حداقل ۸۵ کیلو گرم،لطفا مدارک لازم را به آدرس با درج کد شغلی در سطر عنوان ارسال نمایند.کپی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت

jobkdmic@yahoo.com

 حراست اداری  SEC  آقا   صبح – عصر  مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم ،سن ۳۵ الی ۴۵ سال ، قد حداقل ۱۸۰ سانتی متر،وزن حداقل ۸۵ کیلو گرم،لطفا مدارک لازم را به آدرس با درج کد شغلی در سطر عنوان ارسال نمایند.کپی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت

jobkdmic@yahoo.com

به ایمیل های که فاقد کد مربوط در بخش عنوان (subject ) باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.